Kundecase | Mezonic | Plastproduksjon

KUNDECASE

FORDELERSKAP

I 2015 startet Grepi Plast utviklingen av et vannfordelerskap som skulle tilpasses nye krav i bransjen. Grepi Plast presenterte et utkast av skapet til Armaturjonsson, og de ønsket at Grepi skulle utvikle dette videre. Pavels Innovation hjalp da til med produkt designet, og prosjektet utviklet seg til å bli et samarbeidsprosjekt mellom de tre partene. Skapet ble tilpasset Armaturjonssons eksisterende gjennomføringer og fordelerholdere, i tillegg til at det skulle følge de nye krav innen korrosjonssikkerhet og dreneringskapasitet. For eksempel ble et større dreneringsavløp på 40 mm spesifisert for å møte de nye kravene.

VANNSTOPPVENTIL

Vannskader står for den største skadetypen hos forsikringsselskapene. I et møte mellom Pavels, Grepi og Armaturjonsson ble det diskutert hvordan man kunne hindre disse skadene. Den innovative løsningen ble Arjonstop.

Arjonstop beskytter hjemmet mot vannskader. Den har en sensor som registrerer vannlekkasje og stenger ventilen umiddelbart. Ventilen er en motorstyrt kuleventil, som går for å være de mest robuste på markedet. Som en del av ventilens sikkerhetsprosedyre gjennomføres det en funksjonstest og trykktest på 10 bar før den forlater fabrikken, i tillegg utfører den en selvtest én gang i døgnet. Arjonstop er driftet av strømnettet, men har et nød batteri som sikrer at vannsystemet er i drift selv ved kortere strømbrudd. 

BENARX SOLUTIONS

På offshoreinstallasjoner og på landbaserte raffinerier og andre petrokjemiske anlegg hvor det er store mengder med rørgater, har man en utfordring med at det kan oppstå korrosjon i rørene på undersiden av isolasjonen. Dette skyldes i hovedsak vann-inntrengning under isolasjonen, og man i fagterminologien kalles dette for CUI (corrosion-under-insulation) eller WUI (water-under-insulation) Dette er ikke synlig ved vanlig visuell inspeksjon og krever derfor at man må demontere utvendige metalldeksler og selve ventilasjonen på de områder man mistenker korrosjon. Problemer knyttet til dette koster industrien store millionbeløp hvert år. På Benarx sin hjemmeside er problemet beskrevet slik :

Corrosion Under Insulation (CUI) is a major risk factor in Oil&Gas producing facilities. The integrity of pipelines and process equipment carrying hydrocarbons under pressure is essential and a potential leak or breakage can have catastrophic results.

GEORG FISCHER

Georg Fischer AG, med hovedkontor i Sveits, består av 125 selskaper hvorav 48 produksjonsselskaper, og er lokalisert i 32 land, med en omsetning i 2012 på 3,6 milliarder CHF.

Grepi Plast AS utviklet og patenterte et nytt spesialklammer for isolerte rør, som møter de nyeste myndighetskrav i Europa knyttet til energisparing. Produktet ble presentert for GF under et møte i Oslo for ett år siden, og Georg Fischer viste umiddelbar interesse for produktet. Etter to forhandlingsmøter hos GF i Sveits, signerte Georg Fischer og Grepi Plast AS i oktober en eksklusiv produksjonsavtale under et møte hos GP i Skien. Samtidig har GF overtatt rettighetene til salg og distribusjon, og har tatt patentet videre ut internasjonalt.

FJELLANGER HUNDESENTER

Spesialtrente hunder hjelper STATOIL og GASSCO med deteksjon av korrosjon i røranlegg. GREPI PLAST produserer plastkomponentene til systemet.

I Dagsrevyen den 11. mars 2013 kan man se reportasjen om spesialtrente hunder som kan finne korrosjon i gassrør, raskt og enkelt uten demontering av isolasjonen.


Les mer om saken på Fjellanger Hundesenters hjemmeside.

NORGE

Post: Postboks 4705 Nydalen, 0421 Oslo

Besøksadresse: Sandakerveien 138, NORWAY

RETNINGSLINJER

KONTAKT OSS

SOSIALE MEDIER

ABONNER PÅ NYHETSBREV

FAQ

Stolt designet og drevet av

www.lioonnize.com

0

NO