Produktutvikling | Plastprodukter | Pavels Innovation
 

OM PAVELS INNOVATION

BRING LIFE TO YOUR IDEAS, SO OTHERS CAN ENJOY YOUR CREATIONS

Pavels Innovation utvikler og designer plastprodukter. De ble etablert i Porsgrunn og holder fortsatt til der. I dag driver de med industriell design, prosjektering og produktutvikling, visualisering ved hjelp av moderne 3D teknologi, og produksjon av prototyper og modeller.

Kundene er i ulike stadier av produktutviklingen når de kontakter Pavels Innovation. De er en lønnsom partner for bedrifter som enten er i ferd med å ta frem nye produkter, modernisere og effektivisere komponenter. Dette kan være for bedre bruk og økonomi, eller fordi de har en god idé som de ønsker å utvikle videre. Noen av kundene deres er Funky Garden, Etac, Ulefos, Bühlman, NorSap, AkerSolutions, DetNorske og Porsgrund.

Pavels Innovation er «on the edge» når det gjelder teknologi og metoder. De besitter ulike 3D print teknologier, har tilgang til ca. 140 moderne CNC maskiner og har støpe teknikk-kunnskaper om mange ulike produksjons metoder.

For kundene bidrar Pavels Innovation til å finne kostnadseffektive løsninger ved valg av rett design, material og produksjonsmetode. Gjennom raffinering av design og kost nytte gjennomganger har de bidratt til å bespare flere av kundene deres for million beløp.

PAVELS EKSPERTISE

DESIGN

 • Industridesign

 • Konseptutvikling

 • Produktutvikling

 • Grafisk Design

CAD

 • 3D/2D CAD

 • Engineering 

 • Animasjon

 • Visualisering

 • FEM Analyser

PROTOTYPING

 • 3D Print

 • CNC  

 • High-End Prototyper

 • Industriellmodeller

 • Arkitektmodeller

PRODUKSJON

 • Silicon forming

 • Småserieproduksjon

 • Masseproduksjon

 • Factory Sourcing

 • Benchmarking

DESIGN

Pavels Innovation utfører design og produkutvikling for kunder i ulike markedssegmenter. Gjennom kreative prosesser driver de frem innovative løsninger og god design for deres kunder. Hovedfokuset til Pavels Innovation er design, funksjon, material, bruker- og produksjonsvennlighet, for å unngå akkumulering av store kostnader lenger inn i prosjektet. Grafisk design er også en viktig del av produktutviklingen når det kommer til produktets utsmykking, emballasje og lignende. Det å kunne visualisere ideer før produktet er laget er også en av deres spesialiteter.

Pavels Innovation tilbyr også «katalysatormøter» med gründere og idèhavere som ønsker å gjøre noe med sine ideer. Ved å sette sammen et kompetent team som kan kjøre gjennom ideen med ulike scenarioer og skisser, og løfte frem ulike måter å komme frem til gode løsninger på, vil få ideen til å gå fra å være noen løse tanker, til å bli et kommersielt gjennomførbart prosjekt. 

 

CAD – Computer Aided Design. Pavels Innovation utfører teknisk design og konstruksjon på oppdrag fra kunder. Områdene innen teknisk konstruksjon innbefatter mekanisk sammenstilling, modellering, 2D tegninger (DWG, DXF, PDF)

Innen teknisk modellering benytter de seg av Solid Works som hovedprogramvare og 3D studio Max. Denne nye teknologien bidrar til enklere kommunikasjon mellom fabrikk og kunde om de tekniske løsningene. Datamodellene brukes som kildefiler både til maskinering og produksjon av ulike komponenter og verktøyer til det de skal tilvirke.

CAD

DATASTYRT DESIGN

 
 

PROTOTYPING

Når Pavels Innovation lager prototyper for deres kunder, bruker de metodene High-End Prototypes, CNC, 3D print (ABS plast), ZCORP, silikonstøping, arkitektmodeller, industrielle modeller og polyjet. Hvilken metode de bruker avgjøres av hva som er mest hensiktsmessig på det stadige i prosjektet.

PRODUKSJON

Pavels Innovation bidrar til mer raffinert design og mer effektiv produksjon på komponent nivå, som blir til kundens gevinst på deres bunnlinje. Ved å raffinere designet på produktet ned på komponentnivå kan man oppnå mange fordeler som lavere kostnader og mer salg. Pavels Innovation hjelper derfor gjerne bedrifter med å kutte kostnader på det de selger, og mener at dette ofte er det største inntjeningspotensialet for mange bedrifter.

 

KUNDER

Log NorSap
Logo DETNORSKE
Logo Bühlmann
Logo Porsgrund
Logo AkerSolutions
Logo Etac

KONTAKT OSS

Pavels Innovation AS

Traaholtvegen 8

3949 Porsgrunn

Tel: (+47) 40 44 84 14

NORGE

Post: Postboks 4705 Nydalen, 0421 Oslo

Besøksadresse: Sandakerveien 138, NORWAY

RETNINGSLINJER

KONTAKT OSS

SOSIALE MEDIER

ABONNER PÅ NYHETSBREV

FAQ

Stolt designet og drevet av

www.lioonnize.com

0

NO