Produktutvikling | Mezonic | Oslo

PRODUKTUTVIKLING

Pavels Innovation er et av datterselskapene til Mezonic AS, og er vårt kompetansesenter for produktutvikling og industridesign. Pavels Innovation har lang erfaring fra å utvikle konsepter og ideer til ferdige produkter.

Pavels Innovation besitter meget omfattende erfaring og innsikt i innovasjon, og gjennomfører mellom 10 og 20 utviklingsprosjekter hvert år. I tillegg til å utvikle egne produkter, kan vi fungere som innovasjonspartnere i våre kunder interne prosjekter og vi kan gjennomføre komplette produktutviklingsløp, fra idé via konseptutvikling og produktdesign til konstruksjon av produkter som er klare for produksjon.

TJENESTENE VI TILBYR DEKKER HELE PROSESSEN FOR PRODUKTUTVIKLING

Idè- og konseptutvikling

Søk etter underleverandører for komponenter

Utarbeidelse av teknisk dokumentasjon og brukerveiledninger

Prototyping

Konstruksjon av produksjonsverktøy

Produksjon

Detaljutvikling av valgt løsning

Utvikling av emballasje

Sikring av optimal produksjon

Godkjenninger og sertifiseringer

Utvikling av markedsmateriell, heriblant animasjoner som viser virkemåte

Ett av våre viktigste kompetansefelt er dessuten innsikt i hva som kreves for at et produkt som er utviklet skal kunne produseres på en effektiv måte. Dette er gjerne en egen aktivitet i prosjektene.

Grepi er gruppens kompetansesenter på materialteknologi. De er således også en viktig bidragsyter i produktutviklingsprosjekter.

Våre prosjekter spenner seg fra produkter til forbrukermarkedet for nyoppstartede selskaper til industrielle komponenter for store selskaper. Vi er opptatt av å få til et nært samarbeid mellom designer og produkteier under utviklingsprosessen. Dette er sikrer optimale formverktøyløsninger, og at vi unngår uheldige konstruksjonsløsninger som kan føre til dårlige egenskaper i det endelige produktet.

NORGE

Post: Postboks 4705 Nydalen, 0421 Oslo

Besøksadresse: Sandakerveien 138, NORWAY

RETNINGSLINJER

KONTAKT OSS

SOSIALE MEDIER

ABONNER PÅ NYHETSBREV

FAQ

Stolt designet og drevet av

www.lioonnize.com

0

NO